خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی

Tomato Bacterial Speck

عامل بیماری گیاهی خال زدگی باکتریای گوجه فرنگی توانایی بیماری زایی بالایی روی گونه‌های گیاهی از جمله کیوی، چغندر، گندم، جو، سیب، باقلا، نخود، سویا، زیتون، کلم و گوجه فرنگی دارد.

 

علائم بیماری خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی:

به صورت کلی بیماری گیاهی خال زدگی گوجه فرنگی به برگ، ساقه و میوه‌ها خسارت وارد می‌کند. این بیماری لکه‌های قهوه‌ای تیره، گرد یا نامنظم و همراه با هاله باریک زردرنگ روی برگ‌ها ایجاد می‌کند. با گسترش بیماری و افزایش تعداد لکه ها، برگ‌های به شدت آلوده به سمت بالا می پیچند. تعداد لکه ها در سطح زیرین برگ‌ها بیشتر قابل مشاهده است. شکل ظاهری لکه‌ها روی دمگل، شاخه و ساقه، بیضی، سیاه رنگ و کشیده هستند. علائم بیماری روی میوه‌ گوجه فرنگی به شکل نقاط کوچک، سیاه، سطحی، پراکنده، کمی برجسته، به اندازه تقریبی کوچکتر از دو میلی متر و گاهی همراه با هاله‌ای زرد دیده می‌شوند. آلودگی گیاه در مراحل ابتدایی رشد، باعث کندی رشد و ضعف عمومی گیاه می‌شود.


عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی خال زدگی باکتریای گوجه فرنگی باکتریPseudomonas Syringae  است. شرایط مساعد آب و هوایی برای تکثیر باکتری، وجود رطوبت و دمای معتدل در بازه دمایی 15 تا 24 درجه سانتی گراد است. جابجایی عامل بیماری از طریق بذور آلوده، باران و باد صورت می گیرد. زمانی که شرایط محیطی مناسب برای رشد باکتری فراهم نباشد، عامل بیماری به صورت گندرو(ساپروفیت) روی بقایای گیاهی سطح خاک باقی می‌ماند. این باکتری به مدت یک تا دو سال، روی بذور آلوده، بقایای آلوده به جای مانده از گوجه فرنگی و علف‌های هرز میزبان بیماری زمستان‌گذرانی می کند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی:

  • تهیه بذور سالم و نشاهای عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان دیگری مثل غلات دانه ریز و ذرت
  • جمع‌آوری بقایای گیاهی و حذف علف‌های هرز
  • استفاده از پایه‌های مقاوم به بیماری
  • آبیاری قطره‌ای برای کاهش رطوبت
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سم پاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار