پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی

Tomato Fusarium Wilt

بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی در طیف وسیعی از محصولات کشاورزی از جمله گیاهان خانواده حبوبات، بادمجانیان و صیفی‌جات دیده می‌شودقدرت بیماری زایی این قارچ در خاک‌های اسیدی و شنی افزایش می‌یابد.

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی:

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی به شکل پژمردگی، زردی برگ‌های پایینی، قهوه‌ای شدن آوندها، کندی رشد و در نهایت خشک شدن بوته است. گیاهچه‌هایی که در مراحل ابتدایی رشد مورد حمله این قارچ قرار می‌گیرند، به طور ناگهانی از بین می‌روند. نشانه‌های بیماری روی گیاهان کامل به شکل زردی برگ‌ها دیده می‌شود. با ادامه بیماری تمام پهنک برگ زرد و پژمرده می‌شود و به صورت معلق روی ساقه باقی می ماند. علائم بیماری روی ریشه‌های آلوده نیز به صورت لکه‌های تیره رنگ به اندازه دو تا سه سانتی‌متر است.  معمولاً این بیماری باعث رنگ پریدگی، زردی و بافت مردگی گیاه از یک سمت می‌شود. در بعضی مواقع با برش عرضی از ساقه، بافت‌های آوندی بسیار تیره‌ای قابل مشاهده‌اند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی، قارچ Fusarium Oxysporum است. این قارچ از طریق خاک و بافت‌های آلوده گیاهی در سطح مزرعه گسترش می‌یابد. عامل بیماری توانایی زمستان‌گذرانی و ماندگاری در داخل خاک و بقایای گیاهی را دارد، که با فراهم بودن شرایط دمایی و رطوبتی مناسب از راه ریشه وارد بافت گیاهی می شود. گسترش عامل بیماری در خاک‌های مرطوب و دمای 28 درجه سانتی‌گراد و همچنین در زمان کمبود عناصر نیتروژن، فسفر و کلسیم صورت می پذیرد. لازم به ذکر است استفاده بیش از اندازه و نامناسب از کودهای نیتروژنی با پایه آمونیاک، توان بیماری زایی قارچ  را افزایش می‌دهد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی:

  • حذف کامل بوته‌های آلوده و عدم دفن آن ها در محل
  • تناوب زراعی با محصولات غیرمیزبان دیگر
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • کنترل آفات خاکزی از جمله نماتدها
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر است:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار