پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی

Tomato Bacterial Soft Rot

بیماری گیاهی پوسیدگی نرم باکتریای طیف وسیعی از میزبان‌ها از جمله هویج، سیب زمینی، کاهو، کدو، خیار، پیاز، فلفل‌سبز و گوجه فرنگی را دربرمی‌گیرد.

علائم بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی:

به طور کلی عامل بیماری گیاهی پوسیدگی نرم باکتریای گوجه فرنگی باعث آلودگی سیستم آوندی ساقه ها می‌شود، ولی صدمات مکانیکی باعث نفوذ این باکتری به میوه‌ها می‌شود. با ورود عامل بیماری به بافت‌های آوندی گیاه، بافت داخلی ساقه های گوجه فرنگی قهوه‌ای، آبدار و لزج می‌شوند. با گسترش بیماری علائم دیگری از جمله پژمردگی، زردی، عقب‌ماندگی از رشد و ضعف گیاه بروز پیدا می کند. در مراحل پایانی بیماری، مغز ساقه گیاهان آلوده پوک و تو خالی می‌شوند. علائم بیماری روی میوه که معمولاً بر اثر صدمه‌های مکانیکی شکل می‌گیرد، به صورت لکه‌های پوسیده، نرم و چسبناک هستند. روی قسمت‌های پایینی گیاه نیز ریشه‌های جانبی ضعیفی تولید می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی نرم باکتریای، باکتری (Pectobacterium Carotovorum)Erwinia Carotovora  است. این بیماری هم مزرعه و هم بعد از برداشت باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود. این بیماری برای گسترش علاوه بر رطوبت، نیاز به آب و هوای گرم و محدوده دمایی 30 درجه سانتی گراد دارد. زمستان گذرانی باکتری روی بقایای به جای مانده از گیاهان و دیگر محصولات زراعی صورت می‌گیرد. حشرات و لاروهای داخل خاک نقش زیادی در نفوذ باکتری دارند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی گوجه فرنگی:

  • شخم عمیق و زیر خاک کردن بقایای بجای مانده گیاهی
  • تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیرمیزبان از جمله ذرت یا حبوبات
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی به میوه‌ها
  • افزایش فاصله بین بوته‌ها و ردیف‌ها
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار