کپک سیاه گوجه فرنگی

Tomato Black Mold

بیماری کپک سیاه گوجه فرنگی به دلیل ایجاد زخم‌های عمیق در اطراف طوقه به شانکر ساقه نیز معروف است. عامل این بیماری به بوته های گوجه فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان، فلفل و علف‌های هرز خانواده تاجریزی حمله می‌کند.

علائم بیماری کپک سیاه گوجه فرنگی:

علائم بیماری گیاهی کپک سیاه گوجه فرنگی روی تمام قسمت‌های هوایی بوته شامل برگ، میوه و ساقه قابل مشاهده است. آلودگی میوه‌ها معمولاً از اطراف ناحیه گل‌آذین شروع می‌شود. علائم بیماری روی میوه به شکل لکه‌های تیره، دایره‌های متحدالمرکز همراه با بافت نمدی سیاه دیده می‌شود. نشانه بارز آلودگی برای شناسایی بیماری روی برگ‌ها، لکه‌های دایره‌ای و متحدالمرکز با مرکز تیره رنگ است. با ادامه بیماری روی برگ، لکه‌ها گسترده تر شده و باعث زردی و بدشکلی آن ها می‌شود. علائم آلودگی روی برگ‌های پایینی بوته به وضوح دیده می‌شوند. علائم شانکر در طول ساقه و نزدیک به طوقه گیاه به شکل زخم‌های فرورفته و بیضوی شکل هستند. ممکن است در مراحل ابتدایی رشد، این لکه‌ها به صورت کامل گیاه را در برگرفته و باعث ضعف و یا مرگ گیاه شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک سیاه گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی کپک سیاه گوجه فرنگی، قارچAlternaria Alternata  است. مناسب‌ترین شرایط برای گسترش بیماری، آب و هوای گرم با محدوده دمایی 25 تا 30 درجه سانتی‌گراد و وجود رطوبت در محیط است. زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای به جای مانده از گیاهان در سطح خاک و روی میزبان‌هایی مثل سیب زمینی و تاجریزی است.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری کپک سیاه گوجه فرنگی:

  • حفظ تناوب دو تا سه ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • جمع آوری بقایای گیاهی آلوده از سطح خاک
  • مبارزه با علف‌های هرزی همچون تاجریزی، تاتوره و عروسک پشت پرده
  • کاهش مصرف کودهای نیتروژنی
  • کاهش رطوبت با تغییر زمان آبیاری یا استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار