بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه

Bell Pepper Phytophthora Blight

این بیماری به نام‌های دیگری از جمله پوسیدگی فیتوفتورای ریشه، بلایت فیتوفتورایی و پوسیدگی طوقه نیز معروف است. عامل بیماری گیاهی بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه علاوه بر فلفل به محصولاتی مانند خیار، هندوانه، گوجه فرنگی، کدو، لوبیا، بادمجان و طالبی نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه:

این قارچ باعث ایجاد آلودگی روی تمام قسمت‌های بوته فلفل دلمه می‌شود. علائم بیماری روی طوقه و اطراف ریشه، به‌ شکل زخم های گسترده، قهوه ای یا سیاه رنگ دیده می‌شود. با آلودگی ساقه، زخم های تیره به اندازه پنج سانتی‌متر روی ساقه و شاخه ها ایجاد می شود. نشانه های بیماری روی برگ به صورت پژمردگی و گاهی همراه با زخم های دایره‌ای شکل، به رنگ قهوه‌ای یا خاکستری دیده می‌شود. علائم اولیه بیماری گیاه بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه روی میوه به شکل زخم های سبز تیره و آبسوخته است. با ادامه بیماری، میوه‌های آلوده تیره و چروکیده می‌شوند و روی بوته باقی می‌مانند. در بعضی مواقع بافت سفید رنگ روی میوه آلوده  قابل مشاهده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه:

عامل بیماری گیاهی بلایت فیتوفتورای فلفل دلمه قارچ Phytophthora Capsici است. برای جلوگیری از آلودگی بوته‌ها، بایستی از کشت متناوب محصولات میزبان بیماری به مدت سه سال خودداری شود. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 24 تا 29 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. انتقال آلودگی روی بافت‌های هوایی، از طریق باران همراه باد شدید اتفاق می‌افتد. این قارچ از طریق آبیاری ردیفی نیز از گیاهی به گیاه دیگر منتقل می‌شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت فیتوفتورایی فلفل دلمه:

  • عدم کشت در زمین‌های گود
  • زه کش مناسب خاک
  • کاشت گیاهان عاری از بیماری
  • جمع آوری بقایای آلوده گیاهی
  • تناوب زراعی سه ساله با ذرت یا غلات
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت