سفیدک سطحی فلفل دلمه

Bell Pepper Powdery Mildew

یکی از بیماری‌های رایج  گیاهان سفید سطحی است. قارچ عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی فلفل دلمه علاوه بر این محصول به دیگر محصولات کشاورزی از جمله پیاز، گوجه فرنگی، بادمجان، سیر و کتان نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری سفیدک سطحی فلفل دلمه:

علائم بیماری گیاهی سفیدک سطحی فلفل دلمه در ابتدا روی برگ‌های قدیمی بوته قابل مشاهده هستند. در مراحل ابتدایی بیماری، روی سطح بالایی برگ‌ها بافت‌های سبز روشن یا رنگ پریده شکل می گیرد. با گسترش بیماری این قسمت‌ها زرد شده و لبه برگ‌های آلوده به سمت داخل پیچیده می شوند. به مرور روی سطح زیرین برگ‌های آلوده، بافت قارچی خاکستری یا سفید رنگ شکل گرفته و در نهایت برگ‌ها به شکل بافت مرده درآمده و از شاخه جدا می‌شوند. با از بین رفتن برگ‌ها، علاوه بر ضعف عمومی گیاه، میوه‌هایی فاقد کیفیت یا آفتاب سوخته تولید می‌شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک سطحی فلفل دلمه:

عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی فلفل دلمه قارچ Leveillula Taurica است. باد نقش اصلی در جابجایی عامل بیماری دارد. آب و هوای نیمه مرطوب و محدوده دمایی 20 تا 24 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی میزبان‌های ثانویه این بیماری صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک سطحی فلفل دلمه:

  • افزایش فواصل بین ردیف‌ها و بوته‌ها
  • اجتناب از مصرف بیش از اندازه کودهای دارای نیتروژن
  • جمع‌آوری تمام بقایای گیاهی و علف‌های هرز
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت