آنتراکنوز فلفل دلمه

Bell Pepper Anthracnose

بیماری گیاهی آنتراکنوز به طیف وسیعی از محصولات کشاورزی آسیب می‌رساند. عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز فلفل دلمه علاوه بر این محصول روی محصولات دیگری همچون سیب، بادام، گوجه فرنگی، هلو، توت فرنگی، بادمجان، کرفس، مرکبات و ... تاثیرگذار است.

علائم بیماری آنتراکنوز فلفل دلمه:

به طور معمول علائم این بیماری، روی میوه‌هایی که در حال رسیدن هستند بیشتر دیده می‌شود. در مواقعی که شدت بیماری بالا باشد، علائم آلودگی روی ساقه و برگ‌ها نیز قابل مشاهده است. نشانه های بیماری گیاهی آنتراکنوز فلفل دلمه روی میوه‌های در حال رسیدن به شکل زخم‌های آبسوخته، فرورفته، دایره ای یا کمی زاویه دار و در اندازه‌های متفاوت است. با گسترش سریع آلودگی روی میوه، زخم‌های تیره به یکدیگر پیوسته و بزرگتر می‌شوند. در صورت وجود رطوبت کافی بافت قارچی خاکستری یا صورتی رنگ روی این بخش‌ها تشکیل می‌شود. نشانه‌های بیماری که به ندرت روی ساقه و برگ‌ها مشاهده می‌شود، به صورت نقاط خاکستری، نامنظم و همراه با حاشیه تیره دیده می‌شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز فلفل دلمه:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز فلفل دلمه قارچ Colletotrichum Acutatum است. باد و باران نقش زیادی در جابجایی عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بذور و بقایای گیاهی داخل خاک صورت می گیرد. برای جلوگیری از وقوع آلودگی بایستی از کشت متوالی فلفل دلمه با گیاهان میزبان به خصوص گوجه فرنگی، بادمجان و توت فرنگی اجتناب کرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 20 تا 27 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

 

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز فلفل دلمه:

  • تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • کاشت بذور و پایه‌های عاری از بیماری
  • شخم عمیق زمین بعد از برداشت
  • جمع آوری تمام بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • مبارزه با علف‌های هرز به خصوص تاجریزی، تاتوره و اطلسی
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت