سفیدک پودری بامیه

Okra Powdery Mildew

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری علاوه بر بامیه به خیار، کدو، کدوتنبل و طالبی نیز آسیب می رساند. مرحله گل دهی مساعدترین زمان برای انتشار عامل بیماری است.

علائم بیماری سفیدک پودری بامیه:

اولین نشانه بیماری گیاهی سفیدک پودری بامیه روی برگ های قدیمی بوته دیده می‌شود. این بیماری در ابتدا باعث ایجاد لکه های کوچک، گرد به رنگ سفید یا خاکستری روی سطح بالایی برگ می شود. پیشرفت آلودگی باعث پیچیده شدن برگ به سمت بالا، گسترش بافت قارچی سفید یا خاکستری روی سطح زیرین برگ و همچنین قهوه‌ای‌ رنگ شدن و بافت‌مردگی برگ می‌شود. با گسترش بیماری، ریزش برگ‌ها و کاهش فتوسنتز، میزان محصول کاهش پیدا می‌کند. در مواردی که شدت بیماری بالا باشد، روی میوه، ساقه و جوانه نیز بافت پودری سفید رنگ تشکیل می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری بامیه:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری بامیه، قارچ Erysiphe Cichoracearum است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 20 تا 24 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد باعث جابجایی و انتقال عامل بیماری روی بوته های سالم می‌شود. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی سطح خاک و گیاهان میزبان بیماری صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری بامیه:

  • در صورت امکان برداشت زودتر از موعد محصول
  • اجتناب از کاشت متراکم بوته‌ها
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • اجتناب از آبیاری بارانی یا پاششی
  • جمع‌آوری و انهدام بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

-  سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم بیماری، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت