سفیدک داخلی طالبی

Muskmelon Downy Mildew

بیماری گیاهی سفیدک کرکی یا داخلی در آب و هوای مرطوب خسارت فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. این قارچ باعث آلودگی صیفی جاتی از جمله کدو، کدوتنبل، طالبی و خیار می‌شود.

علائم بیماری سفیدک داخلی طالبی:

نشانه‌های اولیه آلودگی روی سطح برگ‌های پایینی گیاه قابل مشاهده است. بیماری گیاهی سفیدک داخلی طالبی روی برگ‌ها باعث ایجاد زخم‌های آبسوخته، زاویه دار، به رنگ زرد و همراه با حاشیه ای رنگ پریده می‌شود. در ادامه آلودگی روی برگ‌ها، زخم‌ها قهوه‌ای تیره می‌شود و به اندازه تقریبی یک سانتی‌متر درمی‌آیند. این بیماری در زیر برگ‌های آلوده، توده قارچ صورتی یا خاکستری رنگ را ایجاد می کند. با گسترش بیماری برگ‌های آلوده به صورت کامل خشک شده و از بین می‌روند. از بین رفتن برگ‌های طالبی، باعث ایجاد میوه‌های کوچک، بدشکل یا آفتاب‌سوخته می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک داخلی طالبی:

عامل بیماری گیاهی سفیدک داخلی طالبی، قارچ Pseudoperonospora Cubensis است. بارش باران و وزش باد باعث جابجایی این قارچ می‌شود. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 15 تا 20 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی میزبان‌های دیگر صورت می گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی طالبی:

  • کاهش تراکم بین بوته‌ها
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • تناوب زراعی با محصولات غیرمیزبان از جمله پیاز و اسفناج
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت