سفیدک پودری خیار

Cucumber Powdery Mildew

بیماری گیاهی سفیدک پودری علاوه بر خیار به گیاهان مختلفی از جمله گل همیشه بهار، فلفل، هندوانه، طالبی، کدو تنبل، آفتاب گردان، لوبیا، نخود و گل آهار نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری سفیدک پودری خیار:

اولین نشانه‌های بیماری گیاهی سفیدک پودری خیار روی برگ‌های مسن بوته قابل مشاهده است. در ابتدا این بیماری باعث تشکیل لکه‌های سفید رنگ روی سطح بالایی برگ‌ها و ساقه می شود. با ادامه  بیماری، پوشش سفید رنگ دو طرف برگ و ساقه را می پوشاند. در بعضی مواقع در بین بافت‌های سفید رنگ، اندام‌های بسیار ریز تیره‌ای دیده می‌شود. برگ‌های آلوده زرد و کمی پیچیده می‌شوند و قبل از رشد کامل از بوته می‌ریزند. این بیماری تاثیر مستقیمی روی میوه ندارد، اما از بین رفتن برگ‌ها باعث کاهش محصول یا آفتاب سوختگی آن ها می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری خیار:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری خیار، قارچ Sphaerotheca Fuliginea است. باد نقش اصلی در جابجایی عامل بیماری دارد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 25 الی 28 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی میزبان‌های دیگر یا علف‌های هرز صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری خیار:

  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • جمع‌آوری علف‌های هرز
  • اجتناب از کشت متناوب خیار با کدو و طالبی
  • کاهش تراکم بین بوته ها و افزایش تهویه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم بیماری، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت