پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار

Cucumber Rhizoctonia Rot

بیماری گیاهی پوسیدگی رایزوکتونیای یا پوسیدگی شکمی خیار در مناطق مرطوب و خنک بیشتر قابل مشاهده است. این قارچ باعث آلودگی محصولاتی همچون گوجه فرنگی، نخود، سویا و لوبیا می‌شود. گونه‌ دیگری از قارچ که باعث آلودگی خیار می‌شود روی دیگر صیفی‌جات تاثیری ندارد.

علائم بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار:

این بیماری در ابتدا باعث زرد یا قهوه‌ای شدن پوست میوه‌های خیار می‌شود. با گسترش بیماری گیاهی پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار روی میوه، لکه‌های آب‌سوخته و تیره به خصوص در قسمت‌هایی که در تماس با سطح خاک هستند ایجاد می‌شود. در صورتی که رطوبت در این نواحی وجود نداشته باشد، زخم‌ها به شکل فرورفتگی خشک درمی‌آید و در صورت وجود رطوبت، توده قارچی قهوه‌ای رنگ روی نواحی پوسیده تشکیل می‌شود. آلودگی گیاهچه‌ها در مراحل ابتدایی رشد باعث پوسیدگی گیاهچه به خصوص از ناحیه طوقه و سپس نابودی کامل آن می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی رایزوکتونیای خیار، قارچ Rhizoctonia Solani است. زمستان‌گذرانی عامل بیماری در داخل خاک و بقایای گیاهی باقی‌مانده صورت می‌گیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 24 الی 28 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. انتشار عامل بیماری از طریق جابجایی خاک‌های آلوده و جابجایی بخش‌های آلوده گیاهی صورت می‌پذیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار:

  • شخم عمیق خاک پیش از کاشت
  • پوشش خاک با پلاستیک و ایجاد لایه ای بین خاک و گیاه
  • حذف علف‌های هرز
  • افزایش زه کش و کاهش رطوبت اطراف بوته
  • تناوب زراعی بیشتر از سه سال با گیاهان غیرمیزبان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم بیماری، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت