پوسیدگی ریشه خیار

Cucumber Root Rot

بیماری گیاهی پوسیدگی در تمام مراحل رشد روی تمام قسمت‌های بوته های خیار آلودگی ایجاد می‌کند. عامل این بیماری علاوه بر خیار به محصولات دیگری همچون بادمجان، هندوانه، طالبی، گوجه فرنگی و فلفل دلمه  نیز آسیب می رساند.

علائم بیماری پوسیدگی ریشه خیار:

آلودگی گیاهچه‌ها در مراحل ابتدایی رشد باعث لهیدگی یا پوسیدگی جوانه می‌شود و به طور کامل از بین می‌رود. علائم بازر بیماری غالباً در اطراف ریشه، به صورت زخم‌های قهوه‌ای و پژمردگی گیاه قابل مشاهده است. نشانه های بیماری روی ساقه به صورت زخم‌های آبسوخته و زیتونی تیره است که باعث سوختگی ساقه ها می‌شود. علائم بیماری روی برگ‌ها به صورت لکه های بافت سوخته همراه با حاشیه‌ سبز تیره یا رنگ پریده دیده می‌شود. با گسترش بیماری این لکه‌ها کل سطح برگ را فرا می‌گیرند و باعث از بین رفتن آن ها می‌شود. علائم بیماری روی میوه‌هایی که در تماس با سطح خاک هستند به صورت زخم‌های آب‌سوخته هستند. گسترش آلودگی روی میوه باعث تشکیل بافت قارچی سفید روی آن ها می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی ریشه خیار:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه خیار، باکتری Phytophthora Capsisi است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 24 الی 29 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری به مدت یک سال روی بافت‌های آلوده گیاهی صورت می‌گیرد. آبیاری غرقابی و خاک‌های آلوده همراه نشاها باعث جابجایی عامل بیماری می‌شوند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه خیار:

  • کاشت پایه‌های عاری از بیماری
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • افزایش زه کش خاک و ممانعت از تجمع آب کنار طوقه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سم پاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت