لکه برگی خیار

Cucumber Leaf Spot

بیماری گیاهی لکه برگی خیار یا لکه برگی سرکوسپورایی به محصولاتی همچون هندوانه، طالبی و خیار آسیب می رساند. این بیماری به طور مستقیم تاثیری روی میوه ندارد.

علائم بیماری لکه برگی خیار:

نشانه‌های بیماری گیاهی لکه برگی خیار غالباً روی برگ قابل مشاهده است، اما در صورت مساعد بودن شرایط محیطی ساقه و دمبرگ نیز آسیب می‌بینند. علائم اولیه بیماری روی برگ‌های قدیمی بوته به شکل نقاط کوچک با مرکزی به رنگ خاکستری یا قهوه ای روشن دیده می‌شود. با ادامه بیماری لکه ها گسترش یافته، حاشیه‌ای تیره پیدا می‌کند و در اطراف  لکه ها هاله ای رنگ پریده شکل می‌گیرد. در بعضی مواقع مرکز این لکه‌ها ترد و شکننده می‌شوند. از بین رفتن برگ‌ها باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی خیار:

عامل بیماری گیاه لکه برگی خیار، قارچ Cercospora Citrullina است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 26 تا 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی و علف‌های هرز صورت می‌گیرد. جابجایی عامل بیماری به وسیله  باد و آبیاری بارانی انجام می شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی خیار:

  • تناوب زراعی دو تا سه ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • از بین‌ بردن بقایای گیاهی و انهدام بوته‌های آلوده
  • اجتناب از کاشت همجوار گیاهان جالیزی
  • شخم عمیق خاک بعد از برداشت محصول
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت