کپک خاکستری خیار

Cucumber Gray Mold

بیماری گیاهی کپک خاکستری یکی از بیماری‌های شایع خیار به خصوص در کشت گلخانه‌ای است. عامل این بیماری گیاهی روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی از جمله لوبیا، کاهو، نخود، انگور، انجیر، توت فرنگی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، شلغم و ... اثرگذار است. این بیماری در خاک هایی که کمبود مواد غذایی دارند شایع تر است.

علائم بیماری کپک خاکستری خیار:

نشانه‌های بیماری گیاهی کپک خاکستری خیار روی تمامی قسمت‌های هوایی گیاه قابل مشاهده است، ولی بارزترین نشانه آن روی میوه دیده می‌شود. همانند بیماری سفیدک پودری، این بیماری نیز ابتدا به برگ‌های قدیمی بوته آسیب می‌رساند. این بیماری بعد از برداشت محصول روی بافت های آلوده گسترش پیدا می کند. علائم اولیه بیماری روی میوه و برگ به صورت لکه های قهوه‌ای رنگ و پوشیده شده با توده قارچی خاکستری یا قهوه‌ای دیده می‌شود. با گسترش بیماری و بافت خاکستری رنگ، لکه‌ها به شکل دایره‌ای و خاکستری‌ رنگ درمی‌آیند. این بیماری باعث خشک شدن جوانه‌های گل‌دهنده بوته‌های خیار نیز می‌شود. در بعضی مواقع روی زخم‌های قدیمی، بافت‌های گرد و تیره رنگ در اندازه کوچک ایجاد شده که عامل زمستان‌گذرانی این قارچ است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک خاکستری خیار:

عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری خیار، قارچ Botrytis Cinerea است. زمستان‌گذرانی عامل بیماری در داخل خاک روی بقایای گیاهی و یا روی بذور صورت می‌گیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 18 تا 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی خاک یا بقایای گیاهی باعث انتقال عامل بیماری در بین مزارع می گردد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری کپک خاکستری خیار:

  • کوددهی مناسب بوته‌ها
  • افزایش فاصله بین ردیف‌ها و بوته‌ها
  • کاهش تراکم و سنگینی خاک
  • اجتناب از کشت در زیر سایه بان
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام مشاهده علائم اولیه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت