بلایت برگی خیار

Cucumber Leaf Blight

بیماری گیاهی بلایت برگی با نام‌های دیگری از جمله لکه موجی یا لکه برگی آلترناریایی نیز خوانده می‌شود. بیماری گیاهی بلایت برگی یکی از بیماری‌های شایع محصولات جالیزی است. عامل این بیماری به محصولاتی همچون طالبی، هندوانه، کدو و خیار آسیب می‌رساند.

علائم بیماری بلایت برگی خیار:

علائم بیماری گیاهی بلایت برگی خیار، در ابتدا روی برگ‌های قدیمی بوته دیده می‌شود. علائم اولیه بیماری روی برگ‌ها به شکل نقاط کوچک پراکنده، قهوه‌ای یا زرد رنگ، همراه با هاله ای مایل به زرد می‌باشد. با گسترش بیماری روی برگ‌ها، لکه‌ها گسترش یافته و باعث ایجاد لکه‌های نامنظم، بافت سوخته و قهوه‌ای رنگ می‌شود. در نهایت برگ‌های آلوده پیچیده شده و از بین می‌روند. علائم بیماری روی میوه به شکل نقاط آفتاب سوخته قابل مشاهده است. در بعضی مواقع بافت پودری تیره‌ای روی قسمت‌های آلوده رشد می‌کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت برگی خیار:

عامل بیماری گیاهی بلایت برگی خیار، قارچ Alternaria Cucumerina است.  آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 16 الی 21 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی عامل بیماری توسط باد، باران، آبیاری و ادوات کشاورزی صورت می‌گیرد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت برگی خیار:

  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • جمع‌آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • شخم عمیق خاک بعد از برداشت
  • کوددهی مناسب بوته‌ها از زمان رشد گیاهچه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت