سوالات متداول پوسیدگی طوقه و ریشه انار

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری ، قارچ Phytophthora cactorum می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

گونه های مختلف این قارچ در تمام سنین رشد روی انار و بسیاری از گیاهان و علف های هرز ایجاد بیماری می کند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

طوقه ، ریشه وبرگ را مورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

این بیماری باعث ترک خوردن پوست درخت در اطراف طوقه می شود. از دیگر علائم این بیماری در ناحیه طوقه می توان به پوسیدگی و تیره شدن قسمت های پایینی درخت اشاره نمود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این بیماری باعث ترک خوردن پوست درخت در اطراف طوقه می شود. از دیگر علائم این بیماری در ناحیه طوقه می توان به پوسیدگی و تیره شدن قسمت های پایینی درخت اشاره نمود

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد باعث توسعه بیماری می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • کاهش میزان آبیاری و استفاده از آبیاری قطره ای
  • کاهش مصرف کودهای ازته به خصوص اوره
  • خودداری از کشت دوم سبزی و صیفی در انارستان
  • ایجاد زهکش مناسب و سبک کردن بافت خاک

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • تراشیدن بافت های آلوده و سوزاندن آن ها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت ١۰ در هزار
  • آبیاری درختان با بردوفکیس ١۰ در هزار
  • محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس ۵ در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company