سوالات متداول پوسیدگی چقاله بادام

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری دو قارچ Rhizopus و Monolinia می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی بادام بیماری زا است

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

میوه نارس بادام رو مورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های بیماری روی میوه نارس بادام شامل زخم های برنزی رنگ، در دو سمت بیرونی و داخلی پوست چقاله می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری بر روی میوه های آلوده باقی مانده روی درخت یا سطح خاک می باشد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب و محدوده دمای 22 الی 27 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • اجتناب از مصرف کود نیتروژنی بیش از اندازه
  • کاهش آبیاری در هنگام جدا شدن پوست سبز
  • مدیریت و زمابندی دقیق آبیاری به خصوص بعد از گلدهی
  • جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده روی درخت و سطح باغ
  • کاشت ارقام دارای مقاومت نسبی

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company