سوالات متداول پوسیدگی فیتوفتورایی زیتون

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری گونه های مختلفی از قارچ خاکزی Phytophthora می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه یک بیماری شایع بر روی بسیاری از گیاهان زراعی و درختان می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

به صورت کلی این قارچ باعث پوسیدگی و لهیدگی طوقه و ریشه درختان می شود

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

با بروز بیماری بافت ریشه های آلوده تغییر رنگ می دهد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این بیماری توانایی ماندگاری برای چند سال را بر روی بافت های آلوده گیاه و در داخل خاک دارد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

بهترین شرایط برای فعالیت محدوه دمایی 25 الی 30 درجه سانتی گراد و خاک مرطوب است

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • آبیاری قطره ای و اجتناب از آبیاری غرقابی
  • فراهم کردن زهکش مناسب و سبک کردن بافت خاک
  • عدم کشت در زمین های آلوده

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

استفاده از بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • تراشیدن بافت های آلوده، سوزاندن آن ها و رنگ آمیزی گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت 10 در هزار
  • آبیاری درختان با بردوفکیس 10 در هزار
  • بیل زدن خاک اطراف گیاه و اختلاط همزمان آن با بردوفیکس 10 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company