سوالات متداول پوسیدگی قهوه ای گیلاس

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری قارچ Monilinia fructicola می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

بیماری پوسیدگی قهوه ای باعث آلودگی بسیاری از محصولات، به خصوص درختان دانه دار و هسته دار می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

بخش های گل دهنده ، میوه وشاخه رامورد حمله قرارمی دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های اولیه بیماری روی شکوفه ها شامل پژمردگی و سوختگی می باشد. با گسترش بیماری، آلودگی به سمت شاخه ها حرکت کرده و باعث ایجاد شانکر می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری روی شانکر، میوه و یا شکوفه های تخریب شده صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • اجتناب از آبیاری پاششی
  • تامین عناصر مورد نیاز و جلوگیری از تنش به گیاه
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی به میوه ها
  • جمع آوری و هرس بافت های آلوده

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company